Enerigatõhusus

KULUDE KONTROLL

Vali temperatuur ja õhuvahetus vastavalt vajadusele. Maksmine ainult tarbitud energia eest.

PÄIKESEENERGIA

Päikesepaneelid annavad märgatava elektrienergia kokkuhoiu ja vähendavad ökoloogilist jalajälge.

VÄIKSEMAD ARVED

Tõhusadsoojusisolatsiooni-
materjalid, soojustagastusega sundventilatsioonisüsteem, efektiivsed õhksoojuspumbad ja väga hea soojapidavusega aknad.

MADALAMAD KÕRVALKULUD

Oluliselt madalamad üürile lisanduvad kõrvalkulud võrreldes samaväärsete vanemate hoonetega (~ 1,5 €/m² kuus).

HOONED EHITATAKSE ENERGIATÕHUSANA.

Ehitustehnilised, uuenduslikud lahendused võimaldavad üha efektiivsemalt hoonete tehnosüsteeme rajada, vähendades kütmisele ja jahutamisele kuluvat energiat. Kõik äripinnad on eraldi köetavad ja eraldi ventileeritavad. Iga üüripinna kasutaja saab ise valida oma ruumide sisetemperatuuri ja õhuvahetuse. See tagab selle, et iga kasutaja tasub vaid enda ettevõtte poolt tarbitud energia eest. Hoonete ehitamisel kasutame tõhusamaid soojusisolatsioonimaterjale, kui on ettenähtud miinimumnõuetes. Energiatõhusust toetavad soojatagastusega sundventilatsioonisüsteemid, efektiivsed õhksoojuspumbad, aknad madala U väärtusega. Katusele paigaldatavad päiksepaneelid võimaldavad saadavat energiat kasutada hoone igapäevases funktsioneerimises ning aitavad kokku hoida elektrienergiale tehtavaid kulutusi ja vähendada ökoloogilist jalajälge.

Iga äripinna energiakulu on targa maja põhimõttel jälgitav nutilahendusena.